Головна » Статті » Мої статті

Інноваційні форми біліотечно-біліографічної роботи і використання електоних інформаційних ресурсів

"Інноваційні форми біліотечно-біліографічної роботи і використання
електоних інформаційних ресурсів".

Сучасне життя вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь та
навичок, а й вміння самостійно здобувати і використовувати інформацію.

Основною метою школи є: "Реалізація особистісно зорієнтованої системи
навчання через формування ключових компетентностей учнів на основі
використання методів активного навчання і  виховання".

Проблема, над якою працює бібліотека: "Інформаційно-бібліографічне
забезпечення навчально-виховного процесу".

Саме шкільній бібліотеці належить об?єднати всіх учасників
навчально-виховного процесу за допомогою використання інноваційних форм
бібліотечно-бібліографічної роботи та використання електронних
інформаційних ресурсів. 

Нові інформаційні технології  дають можливість збільшити обсяг
інформації, яка збирається, зберігається, прискорюють пошук, долають
просторові і часові бар?єри, роблять більш доступною інформацію, яка
міститься у фондах бібліотеки. Інформаційна культура, як один із
компонентів загальної культури особистості, відіграє важливе значення в
умовах зростання потоку інформації. Шкільна бібліотека стала структурним
компонентом школи, призначення якого – не тільки збирати і зберігати,
але й виробляти та поширювати інформацію. Інформаційну функцію
бібліотеки важко переоцінити. Адже вона поступово перетворюється на
сучасне інформаційне середовище та допомагає стати таким і школі в
цілому  для ефективного досягнення мети – всебічного розвитку дитини як
особистості та її адаптації в соціумі шляхом інтенсивного інформаційного
насичення. 

     Вільний доступ до інформації – освітня і культурна проблема. В умовах
переходу до інформаційного суспільства загострюється суперечність між
невпинно зростаючими обсягами знань і обмеженими можливостями систем
документальних комунікацій, основа яких базується на друкованих носіях.
Реалізація основних завдань шкільної бібліотеки може бути досягнута за
умови інтенсивного використання разом із паперовими носіями інформації
електронних. 

Використання комп'ютерних технологій сприяє розвитку творчої
особистості, вихованню в дітей творчого смаку. Так, завдяки їх
впровадженню ми вводимо своїх читачів у багатогранний світ. Крім цього
бібліотека проводить різні акції, конкурси, вікторини, огляди, які дуже
подобаються дітям. Зокрема, у бібліотеці проводились такі вікторини та
конкурси: "Зоряна мандрівка", "Літературний кругозір", "Відгадай, з якої
це казки", "Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки". Оголошена акція
"Подаруй бібліотеці книгу". Вагомим стимулом занять на комп'ютері є
комп'ютерні тести, що дають можливість нашим учням перевірити свої
знання. Крім того наша бібліотека почала створення бази даних про
наявність підручників у шкільній бібліотеці та створення бази даних
систематичної картотеки статей. Все це дасть змогу швидко знаходити знаходити
необхідну інформацію та обмінюватись інформацією в межах шкіл району.

Спектр використання інформаційних технологій найрізноманітніший, але
головне завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб застосування
компютера носило світоглядний характер, було спрямоване на всебічний
розвиток особистості учня та розкриття їхніх творчих здібностей. 

Бібліотека має не тільки допомогти учневі разом із учителем засвоїти
шкільну програму, але й доповнити знання закласти в кожній дитині основи
незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з
різноманітними джерелами інформації, виховати людину, яка цінує не
тільки свої думки і погляди, але й інформацію, що є у суспільному
користуванні. Основною ідеєю роботи зі школярами, на мій погляд, має
бути закладання ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела
інформації.

Успіхи в розвитку обчислювальної техніки, електронних засобів зберігання
та відтворювання інформації сприяють активному впровадженню нових
технологій у бібліотеці. Читачам бібліотеки стає доступним гігантський
обсяг інформації і баз даних, комп'ютеризовані архіви, довідники та
енциклопедії. Комп'ютеризована бібліотека сьогодні виконує особливу
місію - забезпечує читачам оперативний доступ до світових інформаційних
ресурсів і одночасно є центром формування інформаційної культури читача.

Пріоритети застосування новітніх технологій у шкільній
бібліотеці:

Значне скорочення часу на обслуговування читачів.

Збільшення кількості відвідування та книговидачі.

Можливість підбору інформації за максимально короткий термін із
максимальної кількості джерел.

Можливість самостійного пошуку інформації.

Уміння працювати з різними видами джерел інформації.

Найповніше розкриття фонду бібліотеки фонду бібліотеки.

Осучаснення навчального процесу.

Збільшення інтересу до бібліотеки.

У 2010 році на базі нашої бібліотеки стало можливим створення
електронної версії картотеки підручників та інвентарних книг, що суттєво
полегшує облік підручників і книг та підрахунок фонду підручників і
фонду книг. Також створюється і алфавітна картотека назв, інформація про
які розміщена в періодичних виданнях. Ця картотека допомагає швидше та
якісніше обслуговувати читачів бібліотеки, надавати бібліографічні
довідки.

Зараз ми опрацьовуємо розроблену для шкільних бібліотек програму
"Електронний каталог".

У цю базу заноситься весь фонд («підручники» - всі видання, занесені в
сумарну книгу навчальної літератури, «художня література» - всі видання,
занесені в сумарну книгу художньої та галузевої літератури та в
інвентарну книгу ).

За допомогою бази ми маємо можливість:

вводити всі отримані видання;

переглядати та виводити на друк каталожні картки та документ отримання
на видання з фонду «підручники»;

переглядати записи за номером документа отримання;

переглядати та виводити на друк звіти про отримання видань, занесених у
фонд «підручники»;

заносити акти списання, переглядати та виводити на друк акти списання;

за обраними даними (клас, рік видання) формувати та виводити на друк

рік видання) формувати та виводити на друк
бланк зі списком підручників, які маємо у фонді для даної паралелі;

переглядати та виводити на друк звіти про всі видання, отримані за весь
період;

переглядати та виводити на друк звіти про всі видання, які маємо на
даний момент (вартість отримання, проіндексована вартість, кількість
екземплярів, суми);

вводити і змінювати коефіцієнт індексації за періодами.

Зараз ми продовжуємо роботу над створенням єдиного електронного
каталогу.

      Електронний каталог - це каталог, занесений до комп'ютерної
мережі, який працює в реальному часі та надається в розпорядження
користувачів. Він розкриває склад та зміст друкованих, електронних,
аудіовізуальних документів, забезпечує вільний доступ до інформаційних
ресурсів бібліотеки та потрібен для реалізації багатоаспектного
інформаційного пошуку. Електронний каталог об'єднує в собі функції
алфавітного, систематичного та предметного каталогів. Тематика каталога
універсальна. Електронний каталог потрібен для інформаційного пошуку та
відбору необхідних документів, для відображення та зберігання інформації
як про кожен документ у цілому, так і про окремі його частини.

     В електронному вигляді збираємо методичні матеріали на допомогу
вчителям. Ці матеріали систематизовані за темами у папках і складають
повнотекстову базу даних «На допомогу вчителю». Наприклад:

Вікові особливості дітей.

Нестандартні форми уроку.

Атестація педагогів.

Освітні системи Європи.

Сценарії свят

Соціологічні дослідження

Вікторини

Літературні портрети

Тести на всі випадки

Ні - шкідливим звичкам

Національно-патріотичне виховання

Історія нашого краю

Дзвони Чорнобиля

Мова - душа народу

Твій майбутній вибір

Цивільна оборона

Охорона життя

Орігамі 

    Резерви нашої бібліотеки в бібліографічній роботі ще не вичерпані.
Постійний  пошук нових форм і методів , ефективних технологій, тісний
взаємозв'язок з педагогічним колективом буде сприяти якнайкращому
бібліографічному забезпеченню навчально-виховного процесу.     

                               Список використаної літератури :

Нємченко О.М. Використання комп'ютерних технологій в роботі шкільного
інформаційного бібліотечного центру// Шкільна бібліотека.- № 1.-2010.- 
С.93-95.

Притуляк Н.О. Нові технології бібліографічного обслуговування як система
роботи бібліотенки // Шкільна бібліотека.- №3.-2010.-  С.111-112.

 Робота бібліотеки з інформаційного забезпечення навчально-виховного
процесу // Шкільна бібліотека.-№ 7.- 2010.- С.42-44.

Інформаційні технології у роботі шкільної бібліотеки // Шкільна
бібліотека .-№ 5 .-2010.- С. 21-22.Джерело: http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=480.-FUx_n8yadXelhR3ULQf6WBgOnt6YjuphDul0WFPG
Категорія: Мої статті | Додав: valya (17.10.2014)
Переглядів: 133 | Теги: Христинівська спеціалізована школа , бібліотека христинівської спеціаліз, інноваційні форми роботи в бібліоте | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar