Головна » 2014 » Вересень » 16 » Вітаємо Тебе , друже, на сторінках нашого сайту!
11:11
Вітаємо Тебе , друже, на сторінках нашого сайту!

Сучасне життя вимагає від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а й самостійно здобувати і використовувати інформацію.
Основною метою школи є : "Реалізація особистісно зорієнтованої системи навчання через формування ключових компетентностей учнів на основі використання методів активного навчання і  виховання".
Проблема, над якою працює бібліотека: "Інформаційно-бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу".
Саме шкільній бібліотеці належить обʹєднати всіх учасників навчально-виховного процесу за допомогою використання інноваційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи та використання електронних інформаційних ресурсів. 
Сьогодення диктує сучасній школі нову модель бібліотеки, впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій. 
Основні напрямки роботи бібліотеки спрямовані на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, вміння користуватися бібліотекою, культури читання. Особливу увагу ми приділяємо популяризації творів українських письменників, літератури з історії та культури, національно-культурних цінностей українського народу. Глибоке розуміння істинних цінностей людського життя, доброта і духовність необхідні дітям  у наш час.  Адже відомо, що серед учнів різного віку зростає байдужість, жорстокість, злочинність . А завтра саме цим дітям розвивати культуру,  будувати економіку, примножувати здобутки своїх батьків. Якщо ми , вчителі, бібліотекарі не зможемо не зможемо закласти у свідомість учнів ще з дитинства думку про необхідність вихованою, культурною людиною, то ніщо не зможе заповнити цих прогалин.
Реалізація цих завдань можлива тільки у тісній співпраці всіх педагогів, батьків, бібліотекарів. 
Бібліотека  в нашій школі, поєднуючи в собі багатогранні функції, сьогодні активно розвивається як інформаційно-методичний, інформаційно-бібліографічний, культурно-освітній центр, є центром духовної культури, саморозвитку особистості. Ми, бібліотекарі, повинні  посіяти в душах учнів іскру зацікавленості, бажання пізнати щось нове,  корисне . 
Нові інформаційні технології  дають можливість збільшити обсяг інформації, яка збирається, зберігається, прискорюють пошук, долають просторові і часові барʹєри, роблять більш доступною інформацію, яка міститься у фондах бібліотеки. Інформаційна культура, як один із компонентів загальної культури особистості, відіграє важливе значення в умовах зростання потоку інформації. Шкільна бібліотека стала структурним компонентом школи, призначення якого – не тільки збирати і зберігати, але й виробляти та поширювати інформацію. Інформаційну функцію бібліотеки важко переоцінити. Адже вона поступово перетворюється на сучасне інформаційне середовище та допомагає стати таким і школі в цілому  для ефективного досягнення мети – всебічного розвитку дитини як особистості та її адаптації в соціумі шляхом інтенсивного інформаційного насичення. 
    Вільний доступ до інформації – освітня і культурна проблема. В умовах переходу до інформаційного суспільства загострюється суперечність між невпинно зростаючими обсягами знань і обмеженими можливостями систем документальних комунікацій, основа яких базується на друкованих носіях. Реалізація основних завдань шкільної бібліотеки може бути досягнута за умови інтенсивного використання разом із паперовими носіями інформації електронних. 
Використання комп'ютерних технологій сприяє розвитку творчої особистості, вихованню в дітей творчого смаку. Так, завдяки їх впровадженню ми вводимо своїх читачів у багатогранний світ. Крім цього бібліотека проводить різні акції, конкурси, вікторини, огляди, які дуже подобаються дітям. Вагомим стимулом занять на комп'ютері є комп'ютерні тести, що дають можливість нашим учням перевірити свої знання. Крім того наша бібліотека почала створення бази даних про наявність підручників у шкільній бібліотеці та створення бази даних систематичної картотеки статей. Все це дасть змогу швидко знаходити необхідну інформацію та обмінюватись інформацією в межах шкіл району.
Спектр використання інформаційних технологій найрізноманітніший, але головне завдання шкільної бібліотеки полягає в тому, щоб застосування комп'ютера носило світоглядний характер, було спрямоване на всебічний розвиток особистості учня та розкриття їхніх творчих здібностей. 
Бібліотека має не тільки допомогти учневі разом із учителем засвоїти шкільну програму, але й доповнити знання закласти в кожній дитині основи незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з різноманітними дже¬релами інформації, виховати людину, яка цінує не тільки свої думки і погляди, але й інформа¬цію, що є у суспільному користуванні. Основ¬ною ідеєю роботи зі школярами, на мій погляд, має бути закладання ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.
Успіхи в розвитку обчислювальної техніки, електронних засобів зберігання та відтворювання інформації сприяють активному впровадженню нових технологій у бібліотеці. Читачам бібліотеки стає доступним гігантський обсяг інформації і баз даних, комп'ютеризовані архіви, довідники та енциклопедії. Комп'ютеризована бібліотека сьогодні виконує особливу місію - забезпечує читачам оперативний доступ до світових інформаційних ресурсів і одночасно є центром формування інформаційної культури читача.
Пріоритети застосування новітніх технологій у шкільній бібліотеці:
    Значне скорочення часу на обслуговування читачів.
    Збільшення кількості відвідування та книго¬видачі.
    Можливість підбору інформації за макси¬мально короткий термін із максимальної кількості джерел.
    Можливість самостійного пошуку інформації.
    Уміння працювати з різними видами джерел інформації.
    Найповніше розкриття фонду бібліотеки фонду бібліотеки.
    Осучаснення навчального процесу.
    Збільшення інтересу до бібліотеки.
У 2010 році на базі нашої бібліотеки стало можливим створення електронної версії картотеки підручників та інвентарних книг, що суттєво полегшує облік підручників і книг та підрахунок фонду підручників і фонду книг. Також створюється і алфавітна картотека назв, інформація про які розміщена в періодичних виданнях. Ця картотека допомагає швидше та якісніше обслуговувати читачів бібліотеки, надавати бібліографічні довідки.
Зараз ми опрацьовуємо розроблену для шкільних бібліотек програму "Електронний каталог".
У цю базу заноситься весь фонд («підручники» - всі видання, занесені в сумарну книгу навчальної літератури, «художня література» - всі видання, занесені в сумарну книгу художньої та галузевої літератури та в інвентарну книгу ).
За допомогою бази ми маємо можливість:
•    вводити всі отримані видання;
•    переглядати та виводити на друк каталожні картки та документ отримання на видання з фонду «підручники»;
•    переглядати записи за номером документа отримання;
•    переглядати та виводити на друк звіти про отримання видань, занесених у фонд «підручники»;
•    заносити акти списання, переглядати та виводити на друк акти списання;
•    за обраними даними (клас, рік видання) формувати та виводити на друк бланк зі списком підручників, які маємо у фонді для даної паралелі;
•    переглядати та виводити на друк звіти про всі видання, отримані за весь період;
•    переглядати та виводити на друк звіти про всі видання, які маємо на даний момент (вартість отримання, проіндексована вартість, кількість екземплярів, суми);
•    вводити і змінювати коефіцієнт індексації за періодами.
Зараз ми продовжуємо роботу над створенням єдиного електронного каталогу.
Електронний каталог - це каталог, занесений до комп'ютерної мережі, який працює в реальному часі та надається в розпорядження користувачів. Він розкриває склад та зміст друкованих, електронних, аудіовізуальних документів, забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки та потрібен для реалізації багатоаспектного інформаційного пошуку. Електронний каталог об'єднує в собі функції алфавітного, систематичного та предметного каталогів. Тематика каталога універсальна. Електронний каталог потрібен для інформаційного пошуку та відбору необхідних документів, для відображення та зберігання інформації як про кожен документ у цілому, так і про окремі його частини.
В електронному вигляді збираємо методичні матеріали на допомогу вчителям. Ці матеріали систематизовані за темами у папках і складають повнотекстову базу даних «На допомогу вчителю». Наприклад:
    Вікові особливості дітей.
    Нестандартні форми уроку.
    Атестація педагогів.
    Освітні системи Європи.
    Модульне навчання та ін.
    Сценарії свят
    Соціологічні дослідження
    Вікторини
    Літературні портрети
    Тести на всі випадки
    Ні шкідливим звичкам
    Національно-патріотичне виховання
    Історія нашого краю
    Дзвони Чорнобиля
    Мова-душа народу
    Твій майбутній вибір
    Цивільна оборона
    Охорона життя

 

 

Переглядів: 157 | Додав: valya | Теги: Христинівська спеціалізовано школа , каталог, Бібліотека, шкільна бібліотека | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar