Головна » Файли » Нові підручники

нормативні документи
30.09.2014, 15:13

1. Загальні положення

1.1.      Бібліотекар Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені О.Є.Корнійчука  Олійник Тетяна Миколаївна (далі Бібліотекар) підпорядковується безпосередньо директору.

1.2 Бібліотекар призначається і звільняється з посади директором Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 імені О.Є.Корнійчука .

1.3      На посаду Бібліотекаря призначаються фахівці:

з вищою бібліотечною освітою без урахування стажу роботи;
з вищою педагогічною або середньою спеціальною освітою і стажем роботи не менше 3 років.

1.4.      У своїй діяльності Бібліотекар керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу;   постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань бібліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією.

2. Обов'язки

2.1. Бібліотекар розробляє та затверджує Правила користування бібліотекою згідно з Типовими правилами користування бібліотекою.

2.2 Розподіляє посадові обов'язки бібліотечних працівників та подає їх на затвердження директору навчального закладу.

2.3.      Складає плани та звіти роботи бібліотеки відповідно до планів навчально-виховної роботи навчального закладу.

2.4.      Організовує бібліотечний фонд:

здійснює облік документів (надходження, видачу, вибуття);
проводить технічну обробку документів;
організовує розміщення і зберігання фонду;
перевіряє правильність розстановки документів;
проводить періодичні перевірки фонду.

2.6.      Веде роботу з підручниками:

опрацьовує перелік рекомендованих підручників, замовляє їх;
аналізує забезпеченість учнів підручниками;
організовує розміщення і зберігання підручників у окремому приміщенні; забезпечує своєчасну видачу та збір  підручників.

2.7. Організовує та редагує довідково-бібліографічний апарат.

2.8. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:

обслуговує учнів, педагогічний колектив та батьків на абонементі й в читальному залі, організовує та проводить пов'язану з цим роботу;
складає рекомендаційні списки програмних творів та творів для позашкільного читання;
популяризує видання за допомогою індивідуальних та масових форм роботи спільно з педагогічним колективом; складає колективні та індивідуальні плани читання;
формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, забезпечує знайомство кожної вікової гру­пи учнів з мінімумом бібліотечно-бібліографічних знань;
вивчає читацькі запити, проводить анкетування;
консультує батьків і педагогів з питань читання літератури учнями та родинного літературного читання.

2.9.      Сприяє роботі гуртків, учнівських товариств, які працюють у навчальному закладі.

2.11. Організовує роботу ради бібліотеки, активу та бібліотечних учнівських гуртків.

2.12. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.

2.13. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.        

3. Права

Бібліотекар має право:

3.1. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи.

3.2. Проводити заходи щодо відшкодування збитків, спричинених фонду бібліотеки з вини користувачів або у зв'язку з нестачею, втратою чи псуванням документів.

3.3. Працювати в складі педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

3.4. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання, семінарах, нарадах і конференціях з питань роботи біблі­отек.

3.5. Установлювати зв'язки з іншими бібліотеками.

4. Відповідальність

Бібліотекар несе відповідальність за:

4.1. Своєчасну підготовку планової та звітної документації.

4.2. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надхо­дження та списання документів тощо).

4.3. Дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання працівниками бібліотеки обов'язків, передбачених по­садовою інструкцією.

4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

1. Загальні положення
1.1.    Бібліотекар  загальноосвітнього навчального закладу  підпорядковується безпосередньо директору.
1.2 Бібліотекар призначається і звільняється з посади директором загальноосвітнього навчального закладу.
1.3. На посаду бібліотекаря призначаються фахівці з вищою або середньою спеціальною освітою без урахування стажу роботи.
1.4. У своїй діяльності бібліотекар керується чинним законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України, які визначають розвиток культури; керівними документами органів управління з питань біб¬ліотечної роботи; правилами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, даною Інструкцією. 
2. Обов'язки
2.1. Сприяє формуванню бібліотечного фонду (вивчає стан фонду та читацький попит).
2.2. Бере участь в організації бібліотечного фонду:
    здійснює технічне обробляння отриманих документів;
    перевіряє правильність розстановки фонду;
    здійснює заходи щодо збереження бібліотечного фонду
    забезпечує належний контроль за документами, що видані користувачам.
2.3. Веде та редагує довідково-бібліографічний апарат.
2.4. Забезпечує диференційоване бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування:
    обслуговує учнів, педагогів і батьків на абонементі та в читальному залі;
    формує у користувачів навички незалежного бібліотечного користування, вчить грамотному пошуку інформації за каталогами, сприяє розвитку самостійності користувача в пошуку та оброблянні інформації;
    веде індивідуальну та масову роботу з користувачами (бесіди, огляди, літературні вечори, читацькі конференції то що), яка стимулює читання;
    проводить аналіз читацьких формулярів;
    консультує педагогів і батьків з питань читання учнів та родинного читання.
2.5. Сприяє роботі учнівських об'єднань, товариств, які працюють у навчальних закладах.
2.6. Веде облік виконаної роботи.
2.7. Удосконалює традиційні та опановує новітні бібліотечні технології.
2.8. Постійно підвищує свій культурний, освітній та фаховий рівень.
2.9. Вивчає документи, що характеризують стан бібліотек освітянської галузі.
2.10.    Виконує окремі додаткові доручення професійного характеру.
3. Права
Бібліотекар має право на:
3.1. Брати участь в ознайомленні з планами навчально-виховної роботи закладу і плануванні роботи бібліотеки.
3.2. Брати участь у роботі районного методичного об'єднання. Брати участь у семінарах і конференціях з питань бібліо¬течної роботи.
3.3. На представлення до різних форм заохочення.
4. Відповідальність
Бібліотекар несе відповідальність за:
4.1. Дотримання виробничої й трудової дисципліни, виконання обов'язків, передбачених посадовою інструкцією.
4.2. Збереження фонду бібліотеки.
4.3. Достовірність бібліотечної документації (інвентарна книга, книга сумарного обліку, щоденники роботи, акти надходження та списання документів).    
4.4. Дотримання у бібліотеці належного санітарно-гігієнічного стану і правил протипожежної безпеки.

 

Категорія: Нові підручники | Додав: valya
Переглядів: 121 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar