Положення про порядок користування бібліотекою
Христинівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім.О.Є.Корнійчука

 

1)    Порядок користування бібліотекою
1.1    Бібліотека безкоштовно надає користувачам повну інформацію про склад бібліотечних фондів (у традиційній або електронній формі); консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації; документи або їх копії з бібліотечного фонду  у тимчасове користування. 
1.2    Додаткові види послуг, що надає Бібліотека, можуть бути платними (рішення про впровадження платних послуг ухвалюється керівництвом школи). 
1.3    Користувач повинен уважно переглянути відібрані для роботи документи і повідомити працівника Бібліотеки про виявлені дефекти.
1.4    Заборонено робити позначки в тексті, загинати сторінки, розшивати документи. 
1.5    Щорічно у Бібліотеці здійснюється перереєстрація користувачів.
Користувачі, які не перереєструвалися, Бібліотекою не обслуговуються.
1.6    Під час проведення перереєстрації, а також на час відпустки читач, який користується персональним абонементом, зобов’язаний повернути або пред’явити бібліотекарю для продовження терміну користування всі документи, які зафіксовані за ним обліковими документами Бібліотеки. 
1.7    У разі, коли користувач вибуває зі школи,він зобов’язаний повністю розрахуватися з Бібліотекою, про що засвідчує відповідна довідка(обхідний лист), видана завідувачем Бібліотеки.

2)    Порядок користування читальною залою
2.1    Користувачі з інших організацій, шкіл користуються документами з фондів Бібліотеки лише в читальній залі. 
2.2    Кількість документів, що видаються в читальній залі, не обмежується. 
2.3    Заборонено виносити документи з читальної зали.
2.4    Не дозволено входити до зали з портфелями та сумками.

3)    Порядок користування абонементом
3.1    Книжки видаються користувачам терміном до 30 діб, журнали та видання, що продовжуються – до 10 діб, видання підвищеного попиту – до 15 діб. Кількість однієї видачі документів на персональний абонемент не може перевищувати 5 примірників.
3.2    За кожний документ, отриманий на абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або в документі, який його замінює. Після повернення документів до Бібліотеки підпис користувача анулюється підписом бібліотекаря, інвентарний номер у читацькому формулярі викреслюється. Не дозволено виносити з Бібліотеки документи, не записані у читацькому формулярі.
3.3    Чергова видача документів можлива лише після повернення взятих раніше документів або після продовження терміну кори¬стування ними, а також у разі, коли кількість узятих документів не перевищує встановлених норм. 
3.4    Рідкісні та цінні документи, альбоми, атласи, довідкові та бібліографічні видання, нові надходження літератури, пері¬одичні видання поточного року, документи, отримані за МБА, а також документи, які Бібліотека школи має в одному примірнику, видаються для роботи лише в читальній залі. 

4.    Права та обов'язки користувачів
              Користувач має право:
4.1 Отримувати в тимчасове користування документи або їх копії з фонду Бібліотеки;
4.2 Отримувати консультативну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
4.3 Брати участь у заходах, що проводить Бібліотека;
4.4 Оскаржувати дії бібліотечних працівників, що обмежу¬ють права користувача, у керівництва школи.
              Користувач зобов'язаний:
4.5    Дотримуватись правил користування Бібліотекою;
4.6    Дбайливо ставитися до документів та довідково-бібліографічного апарату;
4.7    Не порушувати порядку розстановки документів у фон¬ді відкритого доступу;
4.8    Повертати документи не пізніше встановленого терміну;
4.9  
 У разі втрати або пошкодження бібліотечних документів користувач зобов'язаний (протягом двох місяців) відшкодувати втрату: примірником того самого видання, або відшкодувати їхню ринкову вартість. У разі втрати документів, виданих за кордоном, Бібліотека має право переводити їхню вартість, вказану у валютних рахунках або торговельних каталогах, у національну валюту згідно з чинним на момент втрати валютним курсом, встановленим Національним банком України;

Учні 1-11 класів зобов’язані бережливо ставитися до підручників і нести за них відповідальність. Якщо підручник загублений або зіпсований учнем і використовувався не більше одного року, то батьки сплачують його повну вартість, виходячи із діючого ціноутворення на період розрахунку за втрачений підручник. Якщо ж використовувався більше одного року, то сплачують п’ятдесят відсотків його вартості. Одержані кошти вносяться на розрахунковий рахунок школи і можуть бути використані для поповнення бібліотечного фонду. В окремих випадках з дозволу директора школи замість загублених або зіпсованих підручників до бібліотеки може бути повернута рівноцінна навчальна чи художня література (рівноцінність запропонованих книг визначає бібліотекар).
4.10    Дотримуватися в приміщенні Бібліотеки тиші та гідної поведінки;
5.    Обов'язки та права бібліотеки 
Бібліотека зобов'язана:
5.1    Оперативно задовольняти запити користувачів;
5.2    Інформувати про всі види послуг, які надає Бібліотека;
5.3    Вести якісну консультативну роботу, надавати допомогу у по¬шуку необхідних джерел інформації;
5.4    Вивчати інформаційні потреби користувачів;
5.5    Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у Бібліотеку документів, виданих користувачам;
5.6    Забезпечувати високу культуру обслуговування;
5.7    Проводити один раз на місяць санітарний день. 
Бібліотека має право: 
5.8    Після закінчення терміну користування бібліотечними документами вимагати від користувача їх повернення;
5.9    У разі відмови користувача розрахуватись з Бібліотекою згідно з вимогами даних правил (відшкодування вартості неповернених або зіпсованих користувачем бібліотечних документів) виносити цей конфлікт на розгляд керівництва школи; 
5.10    Позбавляти користувачів права користування бібліотечним фондом за порушення правил користування Бібліотекою;
5.11    Вимагати від користувачів відшкодування за нанесені Бібліотеці збитки згідно з п. 4.9  цих правил.