Книжкова алея

 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

ВІДЕОРОЗ'ЯСНЕННЯ

ВІДЕО ПРО НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПОРАДНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ Навчально-методичний посібник

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. — Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с. ISBN 978-966-178-985-1
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

УДК 373/.3/.5 (477)

Нова українська школа | Веб-ресурс НУШ

Ранкові зустрічі. 1 клас. I семестр.

/ авт.-упоряд. Н. Ю. Бабіченко, О. А. Нечипоренко, С. М. Хівренко. — Х. : Вид. група «Основа», 2018.— 141, [3] с. — (Серія «Нова українська школа»). ISBN 978-617-00-3333-8.

Посібник містить інформаційний методичний матеріал для підготовки і проведення ранкових зустрічей у 1-му класі (І семестр), дібраний відповідно до Концепції Нової української школи, вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти. Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня допоможуть учителеві згуртувати дитячий колектив, сприятимуть розвитку навичок спілкування, логічного мислення молодших школярів, їхньої творчої уяви, самостійності, формуванню всебічно розвиненої особистості громадянина і патріота, здатного до інновацій. Запропоновані у посібнику завдання спрямовані на формування ключових компетентностей молодших школярів Нової української школи, зокрема: спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, соціальної та громадянської компетентностей, компетентності у природничих науках і технологіях, загальнокультурної та екологічної грамотності, ініціативності та підприємливості, а також здорового способу життя. Для вчителів, вихователів, студентів педагогічних вишів, батьків.

УДК 373.2

НУШ Пальчикові вправи №1. 1-4 класи. Вчителю початкових класів Волкова І.

Видання містить ігрові вправи для пальчикової гімнастики, які виконуються в супроводі віршованих творів. Вправи сприятимуть розвитку дрібної моторики рук, уваги, навичок письма, а вірші з ілюстраціями — читання та творчого мислення. Книжка допоможе організувати відпочинок дітей під час уроків та інших видів діяльності.
Видання призначене для вчителів початкових класів та педагогів підготовчих груп.

"МЕТОДИЧНИЙ КЕЙС" ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ПЕРШОГО КЛАСУ НУШ

nagolovnuІнформація за посиланням на Google Disk

Звертаємо увагу методистів, керівників та педагогів, що  у "Методичному кейсі" зібрано нормативно-правова база, електронні версії програм, підручників рекомендованих МОН України для першого класу, а також детальні розʼяснення для педагогів та керівників щодо їх використання.

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ілюстрований путівник

Для батьків першокласників про Нову українську школу

"У 2018/2019 навчальному році реформа  НУШ запрацює в усіх школах. Хоч зараз і здається, що зміни відбуваються у швидкому темпі – на це пішло кілька років наполегливої праці багатьох освітян. Нова українська школа означає, що вже цього року українські першокласники почнуть отримувати якісно нову освіту. Ми запускаємо процес змін, і дуже важливо, щоб він став невідворотним. Вже ухвалено новий закон «Про освіту», затверджено чимало підзаконних актів, триває підготовка нового закону «Про загальну середню освіту», підготовлено 22 тисячі вчителів. Тобто інституційні зміни тривають, і попереду ще багато роботи. Та головне відбуватиметься в класах – між учнями і вчителем. І я вірю, що першого вересня українські діти відчинять двері в абсолютно новий освітній  світ – цікавий, захопливий і дружній до них." 

Роз'яснення МОН щодо ведення класного журналу в першому класі Нової української школи

Нормативні документи, програми, підручники для першого класу 

Навчальні матеріали та методичні рекомендації для роботи з першокласниками в адаптаційний період

Інформація для батьків про Нову українську школу

 

№  9 вересень 2017року

Нова українська школа: путівник

Нова українська школа — це ключова реформа Міністерства освіти і науки України. Головна мета — створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у житті.

Реформа НУШ розрахована на роки, адже неможливо швидко змінити освітню традицію, що усталилася в Україні протягом десятиліть. Нормативні документи, методичні рекомендації щодо освітнього процесу в новій українській школі з’являються поступово. Ми збиратимемо їх, аби ви мали змогу швидко знайти потрібне, а ще стежитимемо за змінами й оновленнями.

Офіційні роз’яснення та рекомендації

Щодо організації освітнього простору Нової української школи 

Щодо порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти 

Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році 

Державні стандарти

Державний стандарт початкової освіти

Концепції

Концепція Нової української школи

Презентація Нової української школи

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Презентація «Про новації у початковій школі» 

Посібники

Методичний посібник «Гра по-новому, навчання по-іншому» 

Методичний посібник «Шість цеглинок в освітньому просторі школи»

Порадник для вчителя «Нова українська школа» 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя»

Брошура про Нову українську школу для батьків першокласників 

Навчально-методичний посібник «Безпечний простір»

Інформаційний посібник «Як створити мотиваційний простір»

Інформаційний посібник «Як створити безбар’єрний простір та умови для інклюзивного навчання»

Інформаційний посібник «Яким має бути сучасне обладнання кабінетів та ІКТ»

Навчальний посібник «Інклюзивна освіта»

Навчальний зошит для 3 класу пілотних шкіл НУШ

Результати загальнодержавного дослідження процесу запровадження Концепції НУШ в закладах загальної середньої освіти

Матеріали для скачування:

 

№ 5 травень 2017року

Якою має бути НОВА українська школа

У найближчій перспективі затребуваними на ринку праці будуть фахівці, які вміють учитися протягом життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі.

Чи готує до цього ваша школа? Що потрібно зробити, аби вона стала простором освіти для сучасних українців? Ідеологію змін в освіті простою мовою пояснює Концепція нової української школи.

Вам на допомогу — нормативні документи та методичні рекомендації, що дадуть змогу створити Нову українську школу.

1. КОНЦЕПЦІЇ

Концепція Нової української школи

Презентація Нової української школи

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

План заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 

Презентація «Про новації у початковій школі»

2. ДЕРЖСТАНДАРТИ

Державний стандарт початкової освіти

Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами 

3. ТИПОВІ ПРОГРАМИ

Освітня для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти

Освітня для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» 

4. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня (наказ МОН від 13.07.2017 № 1021)

Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу (наказ МОН від 20.08.2018 № 923)

Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» електронним засобам навчального призначення (електронним підручникам) для початкових класів Нової української школи (наказ МОН від 04.10.2018 № 1078) 

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школи (наказ МОН від 20.08.2018 № 924) 

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи (наказ МОН від 07.12.2018 № 1362)

5. НОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи (наказ МОН від 23.03.2018 № 283) 

Презентація освітнього простору початкових класів Нової української школи

Вимоги до шкільних меблів для Нової української школи

Рекомендації щодо створення нового освітнього простору

6. ПОСІБНИКИ

LEGO

методичний посібник «Гра по-новому, навчання по-іншому»

методичний посібник «Шість цеглинок в освітньому просторі школи»

для вчителів

навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя»

навчально-методичні матеріали «Порадник для вчителя»

корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір»

HEALTHY SCHOOLS: заради здорових і радісних школярів Практичне керівництво для навчальних закладів

для батьків

брошура про Нову українську школу для батьків першокласників

7. ВІДЕОРОЗ’ЯСНЕННЯ

Обсяг домашніх завдань та оцінювання школярів у початковій школі

Як порозумітися із вчителем дітям та батькам

Як визначають дати канікул

Чи зобов’язані педагоги викладати українською мовою

Чи обов’язково носити шкільну форму

Чи можна використовувати планшети на уроках

Збори коштів

Чи потрібна довідка від лікаря, якщо дитина пропустила кілька днів школи

Чи можуть дитину примусити прибирати в школі

Скільки дітей можуть навчатися в одному класі

Коли у школі можуть ввести навчання у другу зміну

Хто відповідає за безпеку дітей в школі

8. ФІНАНСУВАННЯ

ДЕШБОРД: аналіз ефективності видатків на загальну середню освіту 

Матеріали для скачування: