„... Любіть книгу, вона полегшить вам життя,
по-дружньому допоможе розібратися у
строкатій і бурхливій плутанині думок,

почуттів, подій, вона навчить вас
поважати людину і самих себе,
вона надихає розум і серце почуттям

любові до світу, до людини”.
(М. Горький
)

Читання – це вікно, через яке читачі бачать і пізнають світ та самих себе, споконвіку, бібліотеки були документальною пам’яттю   людства, центром духовності, книжковим відображенням усіх явищ світового життя, а бібліотекарі вірними зберігачами і популяризаторами духовного надбання поколінь.
Шкільна бібліотека – це бібліотека для дітей, і водночас для дорослих, тому що нею користуються також і працівники школи, і батьки, чиї діти тут навчаються.
Навчання – головна праця учня, а вона не може здійснюватися без книги, а отже і без бібліотеки. 
Шкільна бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу у всіх його ланках, надає систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями з навчальних предметів, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомить із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними, виховує творчого читача. Усю свою роботу шкільна бібліотека організовує на основі річного плану, який є складовою частиною навчально-виховної роботи школи. Бібліотека надає допомогу у вивченні історії рідного краю, народних звичаїв та традицій, засобами бібліотечної роботи прищеплює любов до рідної мови, української літератури. Проблема, над якою працює шкільна бібліотека: „Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу школи” Навчити дитину любити книгу, уміло користуватися нею, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань мудрості народної – це мета шкільної бібліотеки.

 Проблема нашої школи, її головне завдання в умовах реформування освіти – виховання творчої особистості, здатної самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. І з усіх факторів самореалізації особистості учнів важливим є фактор творчості. 
 Шкільна бібліотека має читальний зал, абонемент з фондом художньої, науково-популярної, довідкової літератури і окремо розміщений фонд підручників. 
    Головною метою шкільної бібліотеки є надання допомоги всім читачам у забезпеченні їхніх інформаційних потреб. Шкільна бібліотека бере активну участь у Всеукраїнській акції „Живи, книго!”, мета якої залучення учнівського та педагогічного колективу до роботи з виховання в учнів бережливого ставлення до підручників. У класах оформлені куточки, організовано „Пости бережливих”, а у бібліотеці стенд „Живи, книго!”, де знаходяться:
-    Положення про проведення шкільного етапу акції „Живи, книго!”.
-    Єдині вимоги, до учнів, щодо використання та збереження підручників.
-    Рекомендації класним керівникам.
    Набагато полегшує нашу роботу в бібліотеці участь бібліотечного активу. Протягом року бібліотечний актив допомагає у проведенні акції „Живи, книго!". На початку року проводять бесіди про збереження підручників, який матеріал краще використовувати для обкладинки, як виготовити самому закладинку. У молодших класах проводяться практичні заняття з обгортання підручників, виготовлення закладинок. Переглядаються читацькі формуляри, аналізується читання учнів, виявляються боржники, проводиться робота з ними.
    Під час проведення тижня книги бібліотечний актив на основі формулярів виявляє найкращого читача.
    Значне місце в роботі бібліотеки відіграє „Книжкова лікарня” – бібліотечний гурток, члени якого ремонтують книги, здобувають ще й бібліотечно-бібліографічні знання.
Велика робота проводиться з поповнення книжкового фонду бібліотеки, завдяки акції „Подаруй бібліотеці книгу”, в якій задіяні майже всі учні школи.
    Таким чином, шкільна бібліотека розвиває творчі думки, здібності, таланти, пізнавальний інтерес і сприяє успішному засвоєнню програм з навчальних предметів, виробляє в учнів перший досвід самостійно здобувати інформацію, формує всебічно розвинену особистість.


ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ:
•    Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу, вихованню загальної культури, шанобливого ставлення до книг;      
•    Виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання; формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;
•    Забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;
•    Сприяти самоосвіті учнів та педагогів.